Bezpieczeństwo pracy na budowie

Bezpieczeństwo pracy na budowie

Praca w charakterze budowlańca mimo,iż należy do jednej z najlepiej płatnych, wiąże się z dużym ryzykiem. Szczególnie, kiedy odbywa się na wysokości lub w innych niesprzyjających okolicznościach. Statystyki są bezlitosne. Dane wykazują, że ponad 130 osób uległo śmiertelnym wypadkom w ubiegłym roku w miejscu pracy, jakim jest budowa. Jeszcze bardziej pesymistycznie przedstawiają się statystki dotyczące trwałych okaleczeń. Czy można uniknąć kolejnych nieszczęść? Owszem. Największym niebezpieczeństwem jest nieznajomość zasad i podstaw bhp. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła cztery lata temu kampanię społeczną pod hasłem „Szanuj Życie”. Krótkie spoty, materiały i teksty informacyjne ukazują się nie tylko w internecie, telewizji i audycjach radiowych, ale i w większych zakładach pracy. Organizatorzy mają na celu głównie przestawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa na budowie, nauczenie dogmatów pierwszej pomocy oraz higieny pracy. Podkreślana jest również konieczność brania udziału w szkoleniach zawodowych, które raz na jakiś czas, przypomną i pomogą utrwalić pracownikom budowlanym konieczności bezpiecznej pracy. Pamiętajmy, że zdrowie i życie mamy tylko jedno. Świadomość zagrożeń to już połowa sukcesu, reszta to rozsądek i ostrożność.