Formalności przed budową domu

Formalności przed budową domu

Zanim zacznie się budować dom konieczne jest zdobycie zezwolenia na budowę. Ten krok musi zostać jednak poprzedzony kilkoma niezbędnymi czynnościami. Najpierw trzeba uzyskać Warunki Zabudowy i Zagospodarowania terenu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Miasta lub Gminy. To warunek konieczny, jeżeli działka, na której ma zostać wybudowany dom, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnie uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. Kolejnym krokiem jest wybór projektu. Może to być projekt gotowy lub przygotowywany na indywidualne zamówienie. W tym drugim przypadku projekt powinien zostać zaadaptowany do warunków, jakie istnieją w miejscu planowanej budowy. Potem trzeba zdobyć Warunki Techniczne dostawy mediów, takich jak energia (w Zakładzie Energetycznym), woda (w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji) i gaz (w Zakładzie Gazowniczym). Do wykonania kolejnych czynności potrzebne jest uzyskanie opinii geologicznej i decyzji i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. W Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej należy zdobyć kilka niezbędnych uzgodnień. Są to projekt przyłącza energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz projekt gazowy. Po wykonaniu tych wszystkich czynności i zebraniu odpowiednich dokumentów można składać wniosek o pozwolenie na budowę domu.