Jak uzyskać warunki zabudowy siedliskowej

Jak uzyskać warunki zabudowy siedliskowej

Planując budowę swojego domu, na pewno pierwszym krokiem, poza oczywiście ustaleniem źródeł finansowania całej inwestycji, będzie znalezienie, a następnie kupno działki, gdzie stanie nasz wymarzony dom. W tym zakresie mamy do wyboru 3 główne możliwości – kupno działki budowlanej, kupno działki rolnej i wystąpienie o wydanie warunków zabudowy siedliskowej lub też kupno działki rolnej i wystąpienie do miejscowego urzędu o jej odrolnienie. Pierwsze wyjście jest kosztowne, bowiem działki budowlane są relatywnie drogie, natomiast w przypadku prób odrolnienia działki nie zawsze się to udaje, poza tym procedury mogą trwać latami. Korzystną więc formą działania to wystąpienie o wydanie warunków zabudowy siedliskowej na działce posiadającej status rolny. Warunków uzyskania takiego zezwolenia jest kilka, jednym z nich jest możliwość podłączenia do działki najważniejszych mediów oraz to, że obszar naszej działki nie może być mniejszy niż 30 arów. Kolejny warunek polega na tym, że musi być zagwarantowany dojazd do takiej działki oraz to, że co najmniej z jednej strony, wzdłuż granicy działki jest zlokalizowane siedlisko bądź też gospodarstwo rolne – po prostu co najmniej jedna sąsiadująca działka powinna posiadać zabudowę mieszkalną. W wydanych warunkach zabudowy gmina określi, jakie parametry powinien spełniać wybudowany tam w przyszłości dom i jakie warunki będą konieczne do spełnienia.