Jakie remonty domu można robić bez zezwolenia

Jakie remonty domu można robić bez zezwolenia

Planując dokonanie remontu własnego domu, na pewno dobrze jest zorientować się, czy zakres robót nie wymaga uzyskania zezwolenia stosownego organu administracji państwowej lub też chociażby powiadomienia danego urzędu gminy czy miasta o planowanych pracach budowlanych czy remontowych. Na pewno będzie potrzebne zezwolenie, takie jak na budowle domu, jeżeli przebudowujemy budynek mieszkalny w stopniu zmieniającym jego główne ramy konstrukcyjne, lub też zmienia się bryła budynku, na przykład podwyższamy dach budynku lub zmieniamy jego kształt. Podobne zezwolenie będzie niezbędne, jeśli zamierzamy poddasze użytkowe naszej nieruchomości przekształcić na pomieszczenia czysto mieszkalne. Z kolei ocieplenie budynku nie wymaga specjalnego zezwolenia, jednak musimy dokonać w gminie zgłoszenia o planowanym zakresie robót, powiadamiając też o terminie planowanego rozpoczęcia prac. Gmina lub miasto ma 30 dni na to, aby zgłosić formę sprzeciwu odnośnie naszej planowanej inwestycji, w tym też czasie urząd może zażądać od nas dostarczenia dodatkowej dokumentacji związanej z planowanymi robotami budowlanymi albo tez na przykład planów czy szkiców. Jeżeli jednak w ciągu tych 30 dni od złożenia zgłoszenia w urzędzie nie otrzymamy jakiejkolwiek odpowiedzi, możemy śmiało zaczynać pracę. Podobne zgłoszenie wymagane jest na przykład przy ociepleniu poddasza czy też planach zamontowania w dachu tak zwanych okien połaciowych.