Mierzenie działki pod budowę

Mierzenie działki pod budowę

Działka budowlano lub rolno-budowlana, która ma posłużyć pod wybudowanie domu mieszkalnego, musi mieć odpowiednie wymiary. Przede wszystkim nie może być za mała, gdyż wówczas nie dostanie się pozwolenia na budowę. Każde miasto ma swój plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada odpowiednie rozmieszczenie budynków. Taki plan ma na celu uporządkowanie architektury budowlanej miasta, po to by wyglądała ona estetycznie oraz budynki nie były upstrzone bez ładu i składu. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta jest ważny, dlatego że rozsądne gospodarowanie miejską przestrzenią, sprawia, że miasto nie marnuje swoich terenów i może w nim się zmieścić więcej budynków. Działka nie może być zbyt mała. Nie ma problemu z jej wielkością górną, w tym aspekcie nie ma limitów. Mierzeniem terenów budowlanych zajmuje się fachowiec od tego zadania, a konkretnie jest to geodeta. Geodeta ma swoje specjalne przyrządy pomiarowe, dzięki którym potrafi dokładnie oszacować wymiary działki oraz ukształtowanie te eremu gruntowego. Geodeta nie tylko mierzy działkę, lecz również określa jej wartość, klasyfikując teren według różnych przyjętych kryteriów. Najczęściej są to kryteria związana z żyznością gleb, jakie znajdują się na danym terenie. Im żyźniejsze gleby, tym wyższa klasa ziemi oraz działki.