Negatywne skutki płaskich dachów

Negatywne skutki płaskich dachów

W niedawnym zapatrywania budowlanych zainteresowaniem cieszył się konstrukcje płaskich dachów. Było to spowodowane, przede wszystkim, względami ekonomicznymi. Płaskie dachy to zmniejszenie konieczności stwarzania dodatkowych konstrukcji stelażowych, a więc i mniejsze koszty i szybszy termin realizacji. Nie Tylko budownictwo mieszkalne zdominowane zostało przez takie rozwiązania. Powszechnie stosowano je w realizacji obiektów handlowych, czy powstających nieruchomości komercyjnych. Szybko okazało się jednak, że owa ekonomiczność pozostaje wyłącznie teorią. Wymogi zadbania o takie dachy stwarzały dodatkowe koszty eksploatacyjne. Odpowiednie skonstruowanie odpływów wody, żeby nie powodowała powstawania przecieków oraz systematyczne odśnieżanie powierzchni dachów są niemałych obciążeniem finansowym dla właściciela. Prace nad unowocześnieniem zabiegów budowlanych pokazały, że nawet niewielkie spady dachu zdecydowanie korzystniej wpływają na użytkowanie całego obiektu. Nowoczesne budownictwo zatem wykorzystuje wiedzą oraz doświadczenie w tym temacie. Realizowane przedsięwzięcia budowlane opierają się na zastosowanie podniesionych dachów skośnych. Poprawia to nie tylko jakość konkretnych budynków, ale również samo bezpieczeństwo ich użytkowania. Okazało się, że konstrukcje skośnych dachów nie są tak bardzo różniące się ceną od oferowanych rozwiązań płaskich.