Uzyskane warunki zabudowy a sprzedaż działki

Uzyskane warunki zabudowy a sprzedaż działki

Każdy, kto poszukuje działki pod budowę domu, chce mieć pewność, że na zakupionej działce będzie możliwe, bez zbędnych problemów, pobudowanie domu całorocznego, bez zbytnich ograniczeń co do jego wielkości czy na przykład kształtu dachu. Jeśli chcemy kupić działkę, która nie jest objęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, nie możemy mieć pewności, czy uda nam się uzyskać pozwolenie w przyszłości na budowę domu. Może się bowiem tak zdarzyć, że mimo zapewnień udzielonych nam przed kupnem działki w miejscowym urzędzie gminy, okaże się, że teren został przewidziany przez urzędników do innych celów lub nie da się na przykład odrolnić danej działki. Inną troszkę jest sytuacja, kiedy kupujemy działkę, która ma wprawdzie status działki rolnej, jednak osoba, od której kupujemy działkę, posiada wydane warunki zabudowy siedliskowej na tej działce. Okazuje się jednak, że wcale nie oznacza to, że po kupieniu działki będziemy mogli bez zbędnych formalności wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę konkretnego domu. Dzieje się tak, ponieważ wydanie warunków zabudowy dla danej działki nie dotyczy de facto terenu tylko i wyłącznie tej działki, lecz bardziej osoby właściciela tego miejsca. Tak więc procedura wygląda następująco, że po kupieniu tego rodzaju działki należy wystąpić ponownie do urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy siedliskowej już na nazwisko nowego właściciela działki.