Większy nacisk na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Większy nacisk na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło zachowanie określonych kierunków zainteresowania oraz rozwoju. w zakresie unijnego działania jest przykładanie wszystkich starań, aby zoptymalizować życia społeczne osób niepełnosprawnych. Do niedawna, osoby niepełnosprawne, nie mogły liczyć na przychylne i ulgowe traktowanie. Wiele instytucji nie posiadało jakichkolwiek ułatwień dla takich osób. Załatwianie niezbędnych formalności, ale nawet wykonywanie codziennych zakupów stanowiło potężny problem organizacyjnych. Odizolowanie społeczne osób niepełnosprawnych nie jest zdrowym przejawem człowieczeństwa. Konieczne stało się podejmowanie kroków zmierzających ku polepszeniu sytuacji. Jednym z takich działań, jakie podejmuje się w zakresie budownictwa jest dostosowywanie nowych obiektów budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to nie tylko powszechnie użytkowanych budynków urzędowych, ale również wszelkiego rodzaju obiektów handlowych, czy innych lokali komercyjnych. Coraz więcej biur położonych jest na parterze obiektów budowlanych, a wiele sklepów posiada odpowiedni podjazd. Nie są to może znaczące i widoczne działania, ale znacznie poprawiają komfort życia takich osób. Równie ważny jest dostęp do publicznych placówek. w tym zakresie powiększeniu ulegają korytarze i montowane są różnorodne windy.