Wywożenie gruzu z budowy

Wywożenie gruzu z budowy

Podczas budowania domu, wytwarza się wiele niepotrzebnych materiałów odpadowych. Te materiały muszą zostać usunięte. Jest to przede wszystkim gruz, jaki bierze się z tynkowania i wyrównywania ścian budynku. Takiego gruzu zazwyczaj zbiera się bardzo dużo. Ale takimi materiałem jest nie tylko gruz. Są to też różnego rodzaju uszkodzone podczas budowy elementy, na przykład krzywo docięte lub złamane płytki ,kawałki drutu zbrojeniowego, do wzmacniania betonu i inne śmieci, jak puste butelki czy odpadki o jedzeniu. Wszystko to musi zostać wywiezione w odpowiednie miejsce. Właściciele budowanych domów często zwracają się z prośbą do ekip budowlanych o wywiezienie tych wszystkich opadów. Ekipy budowlane chętnie przystają na takie rozwiązanie z kilku powodów. Przede wszystkim za samo podjęcie się wywozu odpadów pobierają stosowną opłatę, która jest nieopodatkowana. Jest to dla nich czysty zarobek. Druga sprawa, to możliwość sprzedania różnego rodzaju śmieci o zarobieni dodatkowych pieniędzy. Wśród wyrzuconych materiałów znajduje się często wiele elementów metalowych lub miedzianych, które na skupie złomu mają dodatkową wartość. Pozostały gruz, ekipy budowlane wywożą na gruzowiska podmiejskie lub na wysypiska śmieci. Niekiedy takie śmieci są też zakopywane na nieużywanych gruntach miejskich.