Zespół uzgodnień dokumentacji

Zespół uzgodnień dokumentacji

Wszystkie projekty inwestycji budowlanych, które mamy zamiar realizować na konkretnym terenie muszą otrzymać pozytywną ocenę Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji. Jest to twór, którego zadaniem jest dokładne analizowanie danego projektu oraz sprawdzanie jego poprawności prawnej i technicznej. Zespół ten stanowi stosunkowo nowy twór w zakresie budownictwa. Jego celem jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa wszystkich konstrukcji. Nastawienie na bezpieczeństwo w zakresie nowego budownictwa jest bowiem jednym z najważniejszych celów. Skład zespołu określony został na podstawie różnych specjalizacji kandydatów. Są to bowiem jednostki reprezentujące wszystkich dostawców mediów oraz wykwalifikowanych inspektorów. w ten sposób sprawdzane są zaprojektowane przyłączenia oraz zaplanowane rozwiązania konstrukcyjne. Pozytywna opinia ZUD jest podstawą uzyskania pozwolenia na budowę. Zaostrzone przepisy nie pozwalają na prowadzenie owego postępowania bez dostarczenia udokumentowanego pozytywnego przejścia badań komisji. Na łamach projektu przystawiana jest pieczęć tworu wraz z podpisani wszystkich członków. Wszystkie zabiegi nowoczesnego budownictwa charakteryzują się zatem odpowiednim spełnianiem norm budowlanych oraz zastosowaniem Prawidłowych materiałów. Sprawia to, że projekty są wysokiej jakości oraz wytrzymałości i mogą swobodnie być użytkowane przez posiadaczy.